بهترین گوشی ها بین 5 تا 10 میلیون

بهترین گوشی ها بین 5 تا 10 میلیون

بهترین گوشی هابین5تا10میلیون

huawei y9 prime = 5.600.000

xiaomi note 8pro = 6.300.000

samsung galaxy a31 = 6.500.000

xiaomi note 9pro =7.400.000

samsung galaxy a51 = 8.300.000

huawei nova 5t = 9.500.000

ارسال نظر